Regulamin świadczenia usług elektronicznych
internetowej - ogólnopolskiej bazy klubów sztuk walki

 

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą i właścicielem serwisu zamieszczonego na stronie www.prime4you.pl (dalej Serwis Prime) jest osoba prywatna - Norbert Andrzejewski (dalej Redakcja).

 2. Serwis ma charakter hobbystyczny.

 3. Każdego użytkownika Serwisu Prime wiąże treść postanowień niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.prime4you.pl/regulamin.

 4. Serwis ma charakter ogólnodostępnej strony internetowej: www.prime4you.pl.

 5. Serwis dedykowany jest zarówno dla podmiotów prowadzących, jak i nie prowadzących działalności gospodarczej, a w szczególności dla klubów sztuk walki i stowarzyszeń (zwanych dalej Klubem lub Klubami).

  REJESTRACJA

 6. Rejestracja w Serwisie Prime jest bezpłatna.

 7. Rejestracja Klubu odbywa się na podstawie zawarcia umowy o świadczenie bezpłatnej usługi reklamowej. Umowę można zawrzeć za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.prime4you.pl/formularz. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności (link do Polityki Prywatności).

 8. Przez wypełnienie i wysłanie do Redakcji formularza zgłoszeniowego Klub składa oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie bezpłatnej usługi reklamowej, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 9. Dane Klubu trafiają za pomocą formularza na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Równocześnie do skrzynki mailowej Klubu wysłany zostaje mail z prośbą o zweryfikowanie podanego adresu email wraz z linkami do stron www z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności.

 10. Ewentualne dodatkowe ustalenia będą odbywały się drogą mailową, za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 11. Redakcja podejmie działania zmierzające do zweryfikowania Klubu. Informację o pozytywnej weryfikacji Klub otrzyma w drodze mailowej. Wysłanie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, traktuje się jako złożenie przez Redakcję zgody na zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi reklamowej.

  WYKONYWANIE USŁUGI 

 12. Dbając o jakość i rzetelność Serwisu, Redakcja wymaga przesłania odpowiednich materiałów klubowych w postaci tekstów, loga klubowego, zdjęcia instruktora(ów), danych kontaktowych - wszystkie materiały klubowe zwane są dalej "informacjami klubowymi".

 13. Do przesłanych, za pośrednictwem formularza, informacji klubowych należą: 

    a.  obowiązkowo:

       i. Nazwa klubu

       ii. Logo klubu

       iii. Oferta klubu - oferta treningów, szkolenia, obozy, zawody, osiągnięcia uczniów - tekst minimum 1500 znaków

       iv. Imię i nazwisko głównego instruktora

       v. Zdjęcie głównego instruktora (strój "branżowy" - np. kimono, strój instruktora, itp.)

       vi. Informacje o głównym instruktorze - lata treningów, style, sporty walki, osiągnięcia, itp. - tekst minimum 1000 znaków

       vii. Osoba kontaktowa

       viii. Numer telefonu

       ix. Adres email (adres ten będzie weryfikowany, musisz mieć dostęp do tej poczty - nie ma możliwości jego zmiany)

       x. Miejsce i adres treningów (jedna główna lokalizacja - zostanie zaznaczona ona na mapach Googla)

   

  b.  Dodatkowo jeśli Państwo chcą:

       i. Instruktorzy wspierający

       ii. Zdjęcia instruktorów wspierających

       iii. Zdjęcia - 3 lub 6 szt. - Multimedia (trening / zawody / pokazy technik / zgrupowania / obozy / itp.) 

       iv. Film reklamowy klubu - Multimedia (Adres filmu reklamowego klubu na kanale YouTube)

       v. FanPage klubu na facebooku (w przypadku podania adresu FanPage strony klubowej wykorzystamy wtyczkę udostępnioną przez Facebook do publikacji FanPagea na Państwa podstronie klubowej w serwisie prime4you).

       vi. Kanał na YouTube

       vii. Strona www klubu (dotyczy stron partnerskich - Zobacz dział Media)

 14. Klub zgłaszający akces do wpisu do Serwisu Prime oświadcza, że udziela redakcji licencji na opublikowanie na stronie serwisu www.prime4you.pl oraz na FanPage prime4you w serwisie www.facebook.com przesłanych informacji klubowych

 15. Redakcja zastrzega sobie prawo do obróbki cyfrowej przesłanych zdjęć w celu zoptymalizowania parametrów zdjęć pod stronę www, bez naruszenia wartości merytorycznej zdjęcia.

 16. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego klubu czy też publikacji części przesłanych informacji klubowych bez podania przyczyny.

 17. Kolejność rozmieszczenia w Serwisie Prime szkół sztuk i sportów walki pozostaje w dyspozycji Redakcji.

 18. Jeden klub może być przyporządkowany maksymalnie do dwóch kategorii w Serwisie Prime w danym mieście, o ile taka informacja zawarta jest na stronie www danego klubu lub fanpage klubu.

 19. Każdemu z Klubów zostaje przyporządkowana odpowiednia podstrona w Serwisie Prime wraz z przesłanymi informacjami klubowymi.

 20. Na podstronach klubowych mogą znajdować się wtyczki społecznościowe w celu promocji treści w serwisach społecznościowych.

 21. Na podstronach klubowych mogą znajdować się reklamy innych zewnętrznych serwisów internetowych współpracujących z Redakcją.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

 22. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych przesłanych przez Klub.

 23. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywisty poziom treningu prezentowany przez Klub, a także za poziom wyszkolenia instruktora/ instruktorów (odpowiedzialność za to bierze Klub organizujący zajęcia zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi).