Sporty walki i sztuki walki w Krakowie

 

 

Karate Kraków 

 

   Kara-te ta japońska sztuka walki była jedną z pierwszych, wschodnich szkół walki z którymi można było spotkać się w Polsce. Obecnie istnieje wiele ich odmian i w zależności od stylu kładziony jest zróżnicowany nacisk na pewne obszary treningowe. W jednych stylach bazę stanowią formy Kata i Kobudo, w innych prym wiedzie walka sportowa, a w kolejnych bazę stanowią realne techniki samoobrony, tzw. Bunkai. Historycznie karate pochodzi z Okinawy i powstało w czasach gdy Okinawa była osobnym królestwem RyuKyu. W poniższym artykule przedstawiamy style karate popularne w Polsce ich twórców oraz ich charakterystyczne cechy.   

Karate w Krakowie - początki

cgr

Która szkoła Karate Kraków - przegląd stylów

gr

Okinawan Kempo karate

kjk

 

sete

Oyama karate Kraków - Twórca Shigeru Oyama

Wielki Mistrz Shigeru Ōyama (1935 - 2016) to legendarny mistrz i twórca Oyama Karate. Założyciel i szef Światowej Organizacji Oyama Karate (WOKO). Wielka postać i charyzmatyczny nauczyciel. Posiadacz stopnia 10 DAN. Shigeru Ōyama do tej pory uważany jest za jednego z największych mistrzów karate kontaktowego. Trening rozpoczął w wieku 9 lat pod okiem Masutatsu Ōyamy. Po wielu latach doskonalenia i praktykowania karate założył własną szkołę. Mawiał, że studiowanie karate jest jak wspinaczka na wysoką górę. Ważne jest, by wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. 

Stworzone przez niego karate Oyama oparte jest z jednej strony na klasycznej tradycyjnej sztuce karate a z drugiej strony na najbardziej skutecznych i sprawdzonych formach walki. Shigeru dążył do zreformowania archaicznych technik i nieefektywnych treningów. 

Największe uznanie przyniosło mu zaliczenie bardzo wymagającego testu 100 kumite. To test polegający na walce pełnokontaktowej ze 100 kolejnymi zawodnikami, posiadaczami czarnego pasa. W ramach propagowania dyscypliny brał udział w wielu spektakularnych pokazach sztuk walki. Na jednym z pokazów gołymi rękoma zatrzymywał cios zadany ostrym mieczem samurajskim. prezentował testy tameshiwari miedzy innymi kantem dłoni łamał bloki lodowe. Regularnie odwiedzał Polskę i prowadził szkolenia. Wychował wielu wspaniałych trenerów i zawodników.

Oyama w języku japońskim to cierpliwość, szacunek i wartości. Styl Oyama karate to sztuka walki i sport jednocześnie, który obecnie jest bardzo popularny. To z jednej strony sztuka samoobrony a z drugiej kontaktowa wersja sportowa. Doktryna zakłada szybkie przemieszczanie się i wyprzedzanie ataku przeciwnika. Zejście z linii ciosu oznacza równoczesny kontratak. Takie podejście pociągnęło za sobą duże zmiany. Wprowadzono nowe bloki i uderzenia. Nowe autorskie kihon kata, tak charakterystyczne dla stylu Oyama innowacyjnie łączą podstawy nauczania z realną walką. Szybkość przemieszczania gwarantuje zaś nowa praca nóg. Duży nacisk kładziony jest na rotacyjną pracę ciała. Styl Oyama oferuje autorski system szkolenia dzieci uwzględniający ich możliwości psychiczne i fizyczne. Shoshu Shigeru chciał, by uprawianie karate dawało dodatkowe korzyści w postaci dobrego zdrowia i poczucia bezpieczeństwa. Nie wolno też zapomnieć o systematycznym kształtowanie charakteru, jakie daje systematyczna praktyka.

Karate kyokushin Kraków - twórca Masutatsu Oyama

Masutatsu Oyama, urodził się 27 lipca 1923 roku w południowokoreańskim Gimje jako Choi Yeong-eui. Wychował się w Mandżurii, gdzie w wieku 9 lat rozpoczął swoją drogę w kierunku mistrzostwa sztuk walki – za sprawą chińskiego rolnika imieniem Li, rozpoczął trening kempo. 3 lata później kontynuował naukę koreańskiej odmiany tego sportu, by finalnie udać się wraz z bratem do Japonii. To właśnie tam młody Choi przybrał nazwisko Masutatsu Oyama i zapisał się do szkoły lotniczej Yamanashi, gdzie trenował karate pod okiem mistrza Gichina Funakoshiego. 

Podczas II wojny światowej Oyama zaciągnął się do armii jako pilot–samobójca (kamikaze), jednak konflikt zakończył się, zanim zdążył oddać życie za ojczyznę. Po wojnie, w 1946 roku, Masutatsu wstąpił do wydziału wychowania fizycznego Uniwersytetu Waseda, gdzie trenował pod okiem syna Gichina Funakoshiego, Gigo. Jakiś czas potem, rozpoczął trening karate Goju-ryu, współpracując z takimi postaciami jak między innymi Nei-Chu So oraz Gogen Yamaguchi. 

Nazwa tego stylu karate wywodzi się z połączenia trzech japońskich słów: kyoku (ekstremum, ostateczność), shin (prawda, rzeczywistość) oraz kai (spotkać, przyłączyć się). Wyrazy te razem stanowią wyrażenie dające się przetłumaczyć jako termin stowarzyszenie na rzecz poznania prawdy ostatecznej.

Podstawowymi technikami stylu Kyokushinkai Karate są kihon, na które składają się:

  • Dachi – postawy i pozycje, od których zaczynają się i kończą wszelkie pozostałe techniki;
  • Tsuki – ciosy-pchnięcia z użyciem zarówno otwartej dłoni i jej podstawy, jak i zamkniętej pięści;
  • Uchi – uderzenia (podobnie jak w przypadku tsuki) z użyciem zarówno otwartej dłoni i jej podstawy, jak i zamkniętej pięści;
  • Uke – bloki ręczne pięścią i przedramieniem oraz nożne, między innymi udem, kolanem czy wewnętrzną częścią stopy;
  • Tensho – nakrycia z zewnątrz, od wewnątrz i okrężne;
  • Geri – wszelkie rodzaje kopnięć

Sposobem prezentacji techniki walki jest kata – ciąg harmonijnych, skoordynowanych ruchów, który symbolizuje walkę z grupą przeciwników. Kluczem do prawidłowego wykonania ćwiczeń z zakresu kata jest właściwa technika, na którą składa się opanowanie oddechu, odpowiednich pozycji walki oraz sformalizowanych sekwencji obrony i ataku. 

Walkę z prawdziwym, żywym przeciwnikiem określa się mianem kumite – jest ona możliwa jedynie po odpowiednim przygotowaniu i poznaniu wszystkich podstawowych technik karate. 

Karate Tradycyjne Kraków- twórca Hidetaka Nishiyama

Sensei Hidetaka Nishiyama (10 dan) był jednym z największych mistrzów japońskiej sztuki walki - karate - w dziejach. W trakcie swojej wieloletniej kariery, zrobił dla popularyzacji tej dziedziny sportu bardzo wiele, przez co otrzymał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. niezwykle prestiżowy Order Świętego Skarbu, Złotych Promieni z Rozetą. Przez wielu nazywany "strażnikiem tradycyjnego karate", gdyż przez całe życie hołdował zasadzie własnego mistrza, Gishin Funakoshiego, który twierdził, że karate jest tylko jedno. 

Sensei Nishiyama (ur. 1928) trenował różne "odłamy" karate od piątego roku życia. Jego niezwykłe umiejętności szybko zostały dostrzeżone, a sztuki walki pozostały jego drogą życiową mimo przewidywanej kariery ekonomicznej (ukończone studia na Uniwersytecie Tkushoku w 1951). Brał udział w pierwszej pokazowej wizycie karate w Stanach Zjednoczonych w 1953 roku, gdzie w późniejszych latach osiadł i zajął się propagowaniem karate tradycyjnego i trenowaniem jego młodych adeptów. 

Za życia był założycielem i przewodniczącym wielu międzynarodowych federacji sportowych związanych z karate. Jest również autorem pierwszych zasad sportowych pojedynków, które, w zmodyfikowanej formie, ale są stosowane do dziś. Hidetaka Nishiyama osobiście zorganizował wiele międzynarodowych turniejów karate. 

Sam mistrz określał karate tradycyjne jako sztukę, która skupia się na rozwijaniu ludzkiego charakteru do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest osiągane bez użycia przemocy. To rodzaj walki, który na równi z ciałem, rozwija też wnętrze człowieka. Ta sztuka to droga, w której ciągle należy stawiać przed sobą wyższe cele. 

Z czysto technicznego punktu widzenia, karate tradycyjne to wszystkie te dziedziny sztuki walki, które uczą realnej samoobrony w starciu z przeciwnikiem, a nie przygotowują do walki w ramach zawodów, ponieważ ograniczające zasady sportowej rywalizacji mogłyby prowadzić do wyrobienia u zawodników złych przyzwyczajeń, które nijak miałyby się do prawdziwej walki. Karate tradycyjne jest zatem wszędzie tam, gdzie człowiek zgłębiający jego arkana rozumie, że dostaje do ręki groźne narzędzie i uczy się nad nim panować tak, by nie wyrządzić drugiemu człowiekowi krzywdy, nawet, kiedy będzie się musiał przed nim bronić. 

Sensei Hidetaka Nishiyama mawiał: Należy pamiętać, że w karate tylko 5% trenujących chce brać udział w zawodach, pozostałe 95% dołącza do grona ćwiczących z uwagi na inne korzyści jakie daje karate. Te korzyści to: kondycja, samoobrona, doskonalenie charakteru, filozofia oraz psychologia i wiele innych dodatnich stron.

Karate Shotokan Kraków / twórca Gichin Funakoshi

Shotokan Karate to jeden z najpopularniejszych stylów walki, którego twórcą był okinawski mistrz oraz popularyzator i pierwszy nauczyciel karate w Tokio - Gichin Funakoshi (1868-1957). Swój styl kształcił pod okiem Yasutsune Itosu i Yasutsune Azato, zaś w późniejszym czasie sam trenował takich wojowników jak: Hironori Otsuka (Wado-ryu) czy Masutatsu Oyama (Kyokushin). Choć Gichin Funakoshi zbudował podwaliny shotokan karate oraz rozpropagował ten styl walki w całym kraju, to do końca swoich dni uważał, że uczy po prostu karate. Nazwa shotokan karate została nadana stylowi dopiero po śmierci mistrza przez jego syna oraz uczniów.

Shotokan” w wolnym tłumaczeniu oznacza „Szkoła, w której uczy Shoto” (mistrz o tym imieniu). Natomiast sam pierwszy człon, czyli „Shoto” tłumaczymy jako „falowanie sosen”. Wg wiedzy historycznej był to pseudonim samego Gichin'a Funakoshi'ego, którym podpisywał tak swoje dzieła literackie i kaligraficzne. Drugą część wyrazu, czyli „kan” możemy rozumieć tutaj jako szkołę, budynek, w którym naucza mistrz, w tym wypadku dojo. 

Filozofia karate shotokan, jako sztuki walki, zasadza się na przyrównaniu go do sztuki wojennej, skupiającej się na połączeniu ze sobą technik bloków, ciosów, uników oraz manipulacji stawów. Sam twórca stylu mówił o nim: „… umysł i technika staje się jednym w prawdziwym karate”. Stąd, wojownicy stylu shotokan w swoim zamiarze mają dążyć do opanowania techniki, która stanie się odpowiedzią na intencje umysłu, innymi słowy stworzyć jedność umysłu i ciała. Trening fizyczny bowiem, oprócz doskonalenia technik ma przyczynić się do poprawy kondycji mentalno-psychicznej. Jak widać, Ginchin Funakoshi postrzegał karate nie tylko jako sztukę walki, ale przede wszystkim jako sposób na życie, którego celem jest odnalezienie wewnętrznej harmonii. 

Gdyby chcieć opisać ten styl walki jednym zdaniem, można by powiedzieć: zaczynaj blokiem, kończ blokiem. Co więcej, mistrz twierdził, że nie wolno wykonywać żadnego ruchu kata bez jego wcześniejszego zrozumienia. W przeciwnym razie staniemy się tylko dobrze wyuczonymi technikami, a nie pełnoprawnymi karatekami. 

Postawy shotokan karate są niskie, szerokie i twarde. Łączenia pomiędzy nimi dynamiczne i oparte na sile. Ręce umiejscowione są zazwyczaj w niskiej pozycji, na biodrach, ataki zaś wyprowadza się jak najbliżej środkowej linii ciała. Głównym zadaniem bloków jest twarda i zdecydowana obrona, są one również szybkie i oszczędne w ruchach. Nawet jeśli wykonujemy wysokie ciosy nożne, to muszą one opierać się na stabilnych i niskich postawach. Kata w karate shotokan biorą swoje źródło ze szkół Shorei-ryu i Shorin-ryu. Każdy adept karate, niezależnie od warunków fizycznych, znajdzie tu odpowiednie dla siebie kombinacje. Kata lekkie i szybkie to: Heian, Bassai, Kanku, Empi, Gankaku. Nieco cięższe to: Tekki, Jitte, Hangetsu, Jion – wywodzące się z shorei-ryu.

Treningi karate shotokan można podzielić na trzy zasadnicze części:

  • kihon (bloki, ciosy, kopnięcia, podstawowe pozycje).
  • kata (układ ciosów, ćwiczenie formalne, walka z wyobrażonymi przeciwnikami)
  • kumite (sparing, dosłownie spotkanie rąk)

Powyższe części treningu karate shotokan składają się z: 

• Dachi-waza (pozycje)

• Tsuki-waza (ciosy)

• Uchi-waza (uderzenia)

• Keri-waza (kopnięcia)

• Uke-waza (bloki)

• Nage-waza (rzuty)

• Kansetsu-waza (dźwignie)

Seido karate kraków - twórca Tadashi Nakamura

Seido Karate to tradycyjny styl walki, którego podstawowym zadaniem nie jest wyłącznie wyszkolenie wojownika, ale zwrócenie uwagi na fakt, iż karate może mieć niezwykle dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, jak i samoocenę. 

Pełna nazwa Seido-juku zazwyczaj skracana jest do samego Seido Karate. Twórca tego stylu - Tadashi Nakamura - urodził się 22 lutego 1942 roku w mieście Maoka na wyspie Karafuto należącej do Japonii. Młody Nakamura swoje pierwsze treningi karate rozpoczął w 1953 roku, mając wówczas 11 lat. Stylem, z którym spotkał się na początku swojej ścieżki karateki, był Goju-ryu. Jego nauczycielem był syn założyciela - Kei Miyagi Sensei. Trzy lata później Tadashi Nakamura trafił pod  skrzydła samego Masutatsu Oyamy (10 DAN), twórcy Kyokushin Karate. W 1959 roku osiągnął stopień shodan (1 DAN). Stał się tym samym najmłodszym uczniem stylu Kyokushin karate w Japonii, który uzyskał czarny pas.

W 1961 roku – mając jedynie 19 lat – Nakamura zadebiutował i zwyciężył w swoim pierwszym turnieju - All Japan Student Open Karate Championship. Rok później był już na ustach całej Japonii, dzięki pokonaniu tajskiego mistrza kickboxingu. Tym samym rozstrzygnął od dawna toczący się pomiędzy Japonią i Tajlandią spór o to, który naród posiada skuteczniejszą sztukę walki. 

W 1966 roku Tadashi Nakamura został wybrany przez Masutatsu Oyamę, aby rozpropagować ideały i styl Kyokushin Karate w USA. Karateka przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie zaczął nauczać w małym dojo na Brooklynie. Trenował takich wojowników jak: Thomas Wiggins, Claude Battle, Charles Martin, William Best, Michael Reeves, William Oliver czy Warren Bailey.

Z czasem styl Karate Kyokushin zaczął zyskiwać na popularności. Nie szło to jednak w parze z kontynuowaniem i przestrzeganiem ideałów, jakie przywiodły Nakamurę na jego pierwszy trening i pozwoliły osiągnąć mistrzowski poziom. Dlatego też, w 1976 roku, Nakamura opuścił szeregi North American Kyokushin Karate i stworzył World Seido Karate Organization.

Seido – czyli „szczerze” w języku japońskim – to istota filozofii karate w wydaniu Tadashi’ego Nakamury. Jego styl ma stwarzać nie wojowników, a przede wszystkim osoby kompletne, które dążą do samodoskonalenia i starają się przysłużyć społeczeństwu swoją pracą i postawą. Seido Karate hołduje zasadom: miłości, szacunku i posłuszeństwa, tym samym nakazując swoim uczniom równoczesny rozwój fizyczny, moralny oraz duchowy.

Emblematem Seido Karate jest pięciolistny, kwitnący kwiat japońskiej śliwy. Jest to także herb rodowym samego Nakamury. Wszyscy uczniowie i członkowie World Seido Karate Organization, którzy noszą dumnie emblemat na swojej piersi, są włączeni do jednej, wielkiej rodziny Seido Karate, które ma zawsze łączyć, a nigdy dzielić.

Karate dla dzieci kraków - który klub karate kraków

Wśród bogatej oferty dojo kara-te przedstawionej w naszej bazie, odnajdą Państwo klub w którym prowadzone są treningi dla dzieci w różnym wieku i umiejętnościach. Informacje na temat takiej grupy uzyskacie dzwoniąc do Sensei, czyli nauczyciela danej szkoły w krakowie. Na podstronach klubowych przedstawione są informacje ów treningowej jeżeli chodzi o dojo dla dzieci dcfs

Kraków karate i inne style walki

asfaf

cfc

Sklep karate kraków - akcesoria

fvbg

Kobudo - karate z bronią

gyrt

Kata w Karate

dgfyty

Turniej karate kraków - kata, kumite

" alt="karate kraków - kluby" />dfv

Kumite walka sportowa

karate dla dzieci

Kumite - knockdown

 

Polub i oceń stronę – Karate Kraków

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna